Yazaki Wiring Technologies Slovakia s.r.o         
   Užhorodská 6080/35A
   Michalovce 071 01
   Slovenská republika
                     IČO: 31 669 786, IČ DPH: SK2020497721

Sekretariát:

Tel.: +421 56 6417 503

Personálne oddelenie:

Tel.: +421 56 6417 537
Tel.: +421 56 6417 617
praca@yazaki-europe.com

Oddelenie nákupu:

Tel.: +421 56 6417 571
Slavomir.Tacar@yazaki-europe.com

Colná deklarácia:

Tel.: +421 56 6417 915
Dorota.Varmedova@yazaki-europe.com
Miroslava.Kircakova@yazaki-europe.com

Sklad:

Tel.: +421 56 6417 954

Závodný lekár:

Tel.: +421 56 6417 515
Tel.: +421 56 6417 815

Zamestnanecké výhody